menu

Zbog povećanja obujma posla i širenja prodajne mreže pružatelj mobilnih telekomunikacijskih usluga "novotel" društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo, raspisuje

Natječaj/Konkurs za prijem djelatnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za:

1. Regionalni voditelj prodaje: 5 izvršitelja

2. Viši stručni suradnik za ekonomske poslove: 1 izvršitelj

Opis poslova i potrebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa:

1. Regionalni voditelj prodaje

Opis poslova: Upravlja poslovanjem, organizira rad i rukovodi prodajom i upravlja ljudskim resursima; definira prodajnu strategiju; planira, priprema i realizira prodajne aktivnosti; analizira tržišne trendove i identificira tržišne prilike za rast i razvoj poslovanja; uspostavlja i održava funkcionalne odnose s klijentima; analizira, kontrolira i optimizira sve vrste troškova vezane uz prodaju; izvještava upravu društva o svim planiranim i realiziranim aktivnostima.

Uvjeti: Pored općih zakonskih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa kandidati moraju ispunjavati sljedeće posebne uvjete: najmanje VII stupanj stručne spreme ili završen preddiplomski studij ekonomske, informatičke, telekomunikacijske ili druge tehničke struke; poznavanje engleskog jezika; radno iskustvu od najmanje tri godine na istim ili sličnim poslovima; izražene pregovaračke sposobnosti; izvanredne organizacijske i prezentacijske vještine; proaktivnost i sposobnost analize tržišta; izražen fokus na ostvarivanje ciljeva i rezultata rada.

Mjesto rada: Regionalni centar Sarajevo 1 izvršitelj, Regionalni centar Mostar 1 izvršitelj, Regionalni centar Tuzla 1 izvršitelj, Regionalni centar Zenica 1 izvršitelj i Regionalni centar Bihać 1 izvršitelj.

2. Viši stručni suradnik za ekonomske poslove

Opis poslova: Provodi računovodstvene politike; analiza bilance, račun dobiti i gubitka; poduzimanje mjera za poboljšanje rezultata poslovanja, prati izmjene i ažurira kontni plan (sintetički i analitički račun); priprema financijske izvještaje na propisanim obrascima, poboljšanje tehnologije rada, održavanje radnih sastanaka; sudjeluje u izradi kvartalnih obračuna i završnih računa; sudjeluje pri uvođenju novih aplikacija; sudjeluje na stručnim seminarima i sastancima.

Uvjeti: Pored opći uvjeta za zasnivanje radnog odnosa kandidati moraju ispunjavati slijedeće posebne uvjete: najmanje VII stupanj stručne spreme ili završen preddiplomski studij ekonomije: poželno poznavanje engleskog jezika i radno iskustvo u struci.

Mjesto rada: Regionalni centar Mostar.

Ukoliko smatrate da ste spremni preuzeti jednu od navedenih pozicija, te ispunjavate tražene uvjete motivacijsko pismo i CV, s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja/konkursa, s naznakom za koje/a radno/a mjesta aplicirate pošaljete isključivo e-mailom na:posao@novotel.ba

Natječaj/konkurs ostaje otvoren do 19.12.2022. godine.
Ugovor o radu se zaključuje na neodređeno vrijeme s probnim radom od tri mjeseca.

Izbor kandidata:

Nakon prijave putem maila; posao@novotel.ba utvrđujemo ispunjavanja uvjete navedenih u natječaju/konkursu. Prvi kontakt s prijavljenim kandidatom provodi se putem telefona ili Skypea, ili se može obaviti kroz susret s predstavnicima kompanije. Gore navedeni kontakt služi nama da vam predstavimo sve ključne detalje pozicije kao i glavnu funkciju i strukturu posla na mjestu za koje ste aplicirali. Nakon ovog razgovora dobijete jasniju sliku o tome što se očekuje od kandidata na ciljanoj poziciji, te koje su ključne odgovornosti i izazovi posla, kao i određene informacije o samom projektu koji kompanija pokreće. Od kandidata očekujemo da nam kroz razgovor predstave svoja dosadašnja poslovna iskustva, obrazovna postignuća i kvalifikacije, kao i svoje profesionalne ambicije, kako bismo mi dobili sliku o njegovim dosadašnjim poslovnim postignućima, potrebama i vrijednostima. Procjena konačne kompetencija kandidata za pozicije na koje se prijavio provodi se u sljedećem krugu postupka kroz daljnji krug razgovora i kroz primjenu standardnih on-line alata.

Preuzmi Moj novotel aplikaciju.

Brzo, jednostavno i sigurno upravljaj svojim novotel računom.

Kupi bon


Jednostavno, sigurno i bez dodatne naknade.

Cijena bona 2,00 KM Cijena bona 5,00 KM Cijena bona 10,00 KM Cijena bona 20,00 KM Odaberi iznos koji želiš

ili upiši iznos bona i nadoplati onoliko koliko ti treba.

Broj na koji želiš doplatiti:

Pročitao/la sam i prihvaćam Uvjete kupovine